VÁŽME SI NAŠU PLANÉTU!

VÁŽME SI NAŠU PLANÉTU!

Vážme si Zem, našu krásku,
nech nemá nikdy žiadnu vrásku.

Nech jej hory, doliny
zostanú vždy krásnymi.

Čistá, krásna vodička,
naša veľká Zemička.

Nech v potôčku voda žblnká,
nech pláva v nej zlatá rybka.

Veľa rastlín, zvierat, ľudí,
nech v smetisku nik nezablúdi.

Nech zvieratká žijú radostne,
tak ju chráňme spoločne!

Nezabúdajme nikdy na to –
Zem nám je hodná viac než zlato!



Napísala: Jovana Martina Oravecová

Zem odfotil: Edo

16. januára 2011

 

OZVENA


    
 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA
PRE DETI




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt



Telefón: +421-2-2075 1104
alebo: +421-2-4342 9329



 

Vydáva: OZ Centrum invencie Stredoeurópana.

Redakčne pripravujú:
A. Císar a J. Fabuš.
Spravovanie stránky
a grafický design:
Eduard Sorokovoy.

Ročník 4.