CESTOVNÁ KANCELÁRIA
PRE DETI




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt



Telefón: +421-2-2075 1104
alebo: +421-2-4342 9329



 

Vydáva: OZ Centrum invencie Stredoeurópana.

Redakčne pripravujú:
A. Císar a J. Fabuš.
Spravovanie stránky
a grafický design:
Eduard Sorokovoy.

Ročník 4.