STROM Z VEĽKÉHO MEDERA

STROM Z VEĽKÉHO MEDERA

V našej fotosúťaži MY a stroMY sme sa zamerali na živé stromy v prírode. Najviac stromov nám nafotili žiaci OA z Veľkého Medera.

Teraz nám odtiaľ prišiel ešte jeden strom, ale nie drevený. Martina Horváthová nám poslala

 

Strom života

Život človeka sa dá prirovnať k stromu,

ktorého listy nesú určitý význam.

Okrem toho má strom kmeň, konáre a konáriky.

Už spomenuté listy predstavujú

nejaké čiastočky z nášho života.

Ako spojivo im slúžia stopky predstavujúce nervy,

ktoré rozposielajú energiu a silu do stromu.

 

Ak však do stromu zatneš a zraníš ho,

aj v tvojom živote nastane zmena.

Preto si dávaj pozor na svoj strom života.

Raz môže zasiahnuť ruka drevorubača

a život sa ti môže od základu zmeniť.

Tým nadobúda už iný zmysel.

Nový zmysel.

 

Aj tá predstava o živote samotnom je úplne iná.

Radšej ži tak ako treba

a drevorubačova ruka nebude môcť použiť sekeru.

Snaž sa žiť tak, aby si neľutoval,

že si ho prežil nadarmo.

Ak žiješ, ako sa má, môžeš byť príkladom pre iných.

 

A k životu patrí šťastie, takže ešte sú tu

 

Slová o šťastí

Možno, že týchto slov o šťastí a radosti

nie je v živote veľa.

Pamätaj si však jedno:

„Je ich aspoň toľko,

koľko dokážeš ty prijať

a ostatným z nich dať tak,

aby sme si nikto z nás vzájomne nezávideli

a boli si v láske rovní.

 

Aby tá radosť zo srdca znela,

kľudne ju rozdaj, ak jej máš veľa.

 

V núdzi či šťastí však nezabúdaj na priateľa.

Keď jej máš málo, aj z toho mála daj.

Daruj z nej toľké množstvo, z ktorého keď dáš,

zostane aj tebe.

 

Pekné je dať aj z tvojho života radosti veľa,

aby v tvojom srdci vždy šťastie, láska v duši znela.

Ak i len malú možnosť máš,

vo chvíli smútku, šťastia, lásky, tiež i v núdzi

poteš rodinu, známych, priateľku či priateľa.

A to tak, že im pomocnú ruku v pravej chvíli dáš.

 

Pýtam sa sám (sama) seba:

„Dokážem to?“ Slová tejto odpovede

netreba brať ľahkovážne.

Obeta, ktorá stojí za pomoc niekomu blízkemu,

by mala byť vyššej hodnoty než cena samotného...

 

 Napísala  Martina Horváthová, OA Veľký Meder

Ilustrovala  Daniela Litauszká, ZŠ Rozmarínová Komárno

 

OZVENA

 

 


    
 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA
PRE DETI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KontaktTelefón: +421-2-2075 1104
alebo: +421-2-4342 9329 

Vydáva: OZ Centrum invencie Stredoeurópana.

Redakčne pripravujú:
A. Císar a J. Fabuš.
Spravovanie stránky
a grafický design:
Eduard Sorokovoy.

Ročník 4.