STRAŠIDLÁ Z RÍŠE HMYZU

STRAŠIDLÁ Z RÍŠE HMYZU

Benjamín Jurkovič je starší brat Timka Jurkoviča. Má 8 rokov. Timko sa zaujíma o ryby a Benjamín o hmyz. Niektoré druhy hmyzu si aj vymyslel. Ale aj tie skutočné, aj vymyslené pôsobia strašidelne. Pozrite si jeho knižku, ale nezľaknite sa! Hu!

Keby ste nejaký podobný hmyz stretli, odfoťte a pošlite do redakcie.

25. augusta 2010

 

 

 

 

 OZVENA

 


    
 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA
PRE DETI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KontaktTelefón: +421-2-2075 1104
alebo: +421-2-4342 9329 

Vydáva: OZ Centrum invencie Stredoeurópana.

Redakčne pripravujú:
A. Císar a J. Fabuš.
Spravovanie stránky
a grafický design:
Eduard Sorokovoy.

Ročník 4.