ŠKÔLKARI V ŠKOLE

ŠKÔLKARI V ŠKOLE

A 23. januára nám z výtvarného krúžku na ZŠ Rozmarínová v Komárne prišiel druhý mail:

„V škole máme aj ďalšie šikovné deti. Malí herci z dramatického krúžku pod vedením svojej pani učiteľky naštudovali divadelnú hru. Výtvarníci im pomohli vyrobiť kulisy a mohlo sa hrať. Medzi prvých divákov patrili práve naši starí známi škôlkari, ktorí nám opätovali našu návštevu. Poprezerali si triedy, sami si mohli vyrobiť karnevalové masky a na záver si pozreli spomínané divadielko. Popoluška mala veľký úspech a potom si herci spolu s divákmi zatancovali na plese s Popoluškou, princom, ale i s macochou a jej dcérami.“

Tak sa poďte pozrieť na Popoluškin ples.

 ZVÄČŠIŤ                                              Princ a jeho družina

 ZVÄČŠIŤ                                             Herci po predstavení

 ZVÄČŠIŤ                                                        Herci a diváci

 ZVÄČŠIŤ                    Niektorí tancujú, niektorí už nevládzu

 

OZVENA


    
 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA
PRE DETI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KontaktTelefón: +421-2-2075 1104
alebo: +421-2-4342 9329 

Vydáva: OZ Centrum invencie Stredoeurópana.

Redakčne pripravujú:
A. Císar a J. Fabuš.
Spravovanie stránky
a grafický design:
Eduard Sorokovoy.

Ročník 4.