ŠKOLÁCI V ŠKÔLKACH

ŠKOLÁCI V ŠKÔLKACH

Znovu sa nám ozvali z Komárna naše deti Dunaja. Píšu:

Fotografie maľovaných domčekov sme Vám posielali už v minulom roku a sľúbili sme, že po ich dokončení darujeme domčeky deťom z materských škôl. Keďže predvianočná chrípková epidémia nám v tom zabránila, do škôlok sme sa vybrali hneď po skončení vianočných prázdnin. Malí výtvarníci ešte pre svojich mladších kamarátov vyrobili drobné darčeky v podobe sadrových odliatkov a srdiečkových záložiek do knižky a potom sme postupne navštívili detičky v škôlkach. Návšteva mala úspech. Radosť bola trojnásobná, deti sa potešili darčekom, školáci sa tešili z opätovnej návštevy svojej starej škôlky a panie učiteľky mali zasa radosť z návštevy svojich bývalých škôlkarov. Na záver si deti spolu zaspievali a zatancovali. Už teraz sa tešia na opätovné stretnutie, ale  tentokrát už  v škole.Ing. Renáta Kubalová
a malí výtvarníci z výtvarného krúžku pri ZŠ Rozmarínová v Komárne

 

 ZVÄČŠIŤ                                         Návšteva v MŠ Eötvösa

 

 ZVÄČŠIŤ                                       Návšteva v MŠ Mederská

 

 

OZVENA    
 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA
PRE DETI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KontaktTelefón: +421-2-2075 1104
alebo: +421-2-4342 9329 

Vydáva: OZ Centrum invencie Stredoeurópana.

Redakčne pripravujú:
A. Císar a J. Fabuš.
Spravovanie stránky
a grafický design:
Eduard Sorokovoy.

Ročník 4.