ONESKORENÁ SPRÁVA O DNI DETÍ V KOMÁRNE

ONESKORENÁ SPRÁVA O DNI DETÍ V KOMÁRNE

Neoneskorili sa naši výtvarníci z Komárna, správičku poslali už 4. júna. Oneskorili sme sa my v redakcii. Ale nič to. Keď je niečo naozaj zaujímavé, tak je to zaujímavé nielen jeden deň a pár dní po ňom, ale stále. Výtvarný krúžok z Rozmarínovej ulice nám oznamuje:

Deň detí sme sa rozhodli zažiť spolu s malými kamarátmi zo škôlky na ul. Eőtvősa. Pripravili sme pre nich prekvapenie v podobe kartónových makiet afrických zvierat a hlavne makiet vytúžených dinosaurov, ktoré nielenže dotvoria interiér triedy, ale panie učiteľky ich budú využívať aj pri rôznych výchovných činnostiach. Škôlkari nás milo a s veľkým očakávaním privítali. Prekvapili nás nielen svojimi znalosťami, ale i malým kultúrnym programom. A potom sa tancovalo, zabávalo... Všetci spolu, malí i veľkí. No už v nasledujúcich dňoch vypukla veľká objaviteľská horúčka. Malí paleontológovia, vyzbrojení encyklopédiami a tiež novými poznatkami na svojej lodi objavujú Stratený svet.

Tak si to pozrime.

Hostia – decká z výtvarného krúžku

Čo to priniesli?

Skamarátili sa

Aj sa spolu pohrali

Výprava do Strateného sveta

 

OZVENA


    
 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA
PRE DETI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KontaktTelefón: +421-2-2075 1104
alebo: +421-2-4342 9329 

Vydáva: OZ Centrum invencie Stredoeurópana.

Redakčne pripravujú:
A. Císar a J. Fabuš.
Spravovanie stránky
a grafický design:
Eduard Sorokovoy.

Ročník 4.