MALÝ EXTRNAVČAN MAĽUJE V AMERIKE

MALÝ EXTRNAVČAN MAĽUJE V AMERIKE

Na tomto obrázku je Tónko z Ameriky, ktorého koníčkom je maľovanie. Hoci je ešte malý, púšťa sa do veľkých obrazov.

ZVÄČŠIŤ

Zapáčilo sa mu, ako jeho otec maľuje na plátno pútače, a tak ako všetci synovia, aj malý Anthony sa pustil do diela. Jeho starý otec odišiel pred takmer tridsiatimi rokmi z Trnavy do Detroitu, čiže Tónko je po mamičke Extrnavčan. A dedo je pyšný na šikovného vnuka.

ZVÄČŠIŤ

 

ZVÄČŠIŤ

Veď preto nám poslal tieto fotografie.

                                                                                  - alex –

OZVENA

 


    
 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA
PRE DETI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KontaktTelefón: +421-2-2075 1104
alebo: +421-2-4342 9329 

Vydáva: OZ Centrum invencie Stredoeurópana.

Redakčne pripravujú:
A. Císar a J. Fabuš.
Spravovanie stránky
a grafický design:
Eduard Sorokovoy.

Ročník 4.