AKO MYŠKY HODOVALI

AKO MYŠKY HODOVALI

 ZVÄČŠIŤ

Zavítala k nám jar a my sme s užasnutými očami sledovali rozkvitnuté stromy, kvety i kríky. Včielky vyleteli zo svojich skrýš a bzučali nám okolo uší. S pôžitkom pili sladký nektár z voňavých kvetov.

Zrazu sme začuli hlasný škrek a šum trepotajúcich krídel. „Čo to? Čo sa to deje?“ vyhŕkli sme. Na vysokom strome nezbedné straky oslavujú príchod jari naháňačkou. Každá sedí na konári a horúčkovito si stráži svoje miesto. Keď priletí druhá, so škrekotom ju odoženie mávajúc krídlami a gúľajúc očami ďobne ju i zobákom! Och tie čierne potvory!!

Nás však čakala dôležitá práca. Náš útulný domček mal praskliny a museli sme ich opraviť. Ako tak popri práci oddychujeme v izbe, zrazu sa mi pred očami čosi mihne. Sústredene sa dívam a onedlho malá šedá myška prebehne opäť po izbe. „Máme milú návštevu,“ hovorím bratovi. „Pozri tam!“ Brat zaostrí zrak ako orol, ihneď vstane a prinesie myšaciu klietku. Dá tam hojne syra, aby vôňa vlákala myšku dnu. Cez otvor sa dostane dnu, ale von sa už veru nedostane. To je ten fígeľ. S napätím čakáme niekoľko minút, či sa myš chytí, až napokon sme ju zazreli pochutnávať si na lahôdke v klietke.

Mama nahnevane vykríkne: „Ihneď utopiť!“ Mne sa však malého zvieratka uľútostilo a tak som ho pustila von do trávy, prihovárajúc sa mu milým hláskom: „Utekaj moje, utekaj!“  S bratom sme pre istotu ešte raz dali do izby klietku s chutným syrom, aby sme neželaných návštevníkov už nemali. O pár hodín neveríme vlastným očiam, keď vidíme, že sa v klietke hemží nie jedna myš, ale niekoľko myší!!

Zopakovali sme to znova, a klietka bola opäť plná myší. „To je nemožné! Odkiaľ sa sem toľké dostali?“ hútali sme. Prezrieme všetky škáry, ale tadiaľ sa dnu dostať nemohli. Až napokon sme odtiahli skriňu a tam – diera v múre! Zvonku nám teda bystré myšky vbehli dnu na výdatnú poživeň. Svojím citlivým nosíkom hneď zacítili vôňu syra. Hlasno sme sa zasmiali.

Veď my sme pekne nachovali všetky myšky zo susedovej záhrady! Chúdence, iste boli poriadne vyhladované po dlhom zimnom spánku.

 

 ZVÄČŠIŤ

                     Napísala Alžbeta Bajáková

                     Nakreslila Sabínka Kissová

 

 OZVENA

 

 

 


    
 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA
PRE DETI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KontaktTelefón: +421-2-2075 1104
alebo: +421-2-4342 9329 

Vydáva: OZ Centrum invencie Stredoeurópana.

Redakčne pripravujú:
A. Císar a J. Fabuš.
Spravovanie stránky
a grafický design:
Eduard Sorokovoy.

Ročník 4.