AKÍ SME

AKÍ SME

Deti zo Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou rady kreslia. Veľmi sa im zapáčila téma AKÍ SME. Neišlo o to, akí sú oni sami, ale akí všelijakí ľudia rôznych národností a kultúr žijú na zemi. Takto ich nakreslili:

 Bibiana Švolíková

 Erik Nágel


 Nikolka Hunková

 Sarah Javorková

 Tomáš Zemko

 Veronika Korychová

 

19. septembra 2010

 

OZVENA

 


    
 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA
PRE DETI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KontaktTelefón: +421-2-2075 1104
alebo: +421-2-4342 9329 

Vydáva: OZ Centrum invencie Stredoeurópana.

Redakčne pripravujú:
A. Císar a J. Fabuš.
Spravovanie stránky
a grafický design:
Eduard Sorokovoy.

Ročník 4.