Navšteva kraľovnej SISI

20.10.2008 15:22

Z rubriki Vätši:

Kraľovná SISI navštivila nás svojou pritomnosťou b Bratislave a ubytovala sa na ulive Popradská 11 v rodine Zacharovych.

Tdhfjdff hfgudf aiodffdhf afd dfjoidjfodf osdifi dfiasdfdfig of osifgfog sofigfogi sogfi gofigjfigj sfgof gsfigjfogi fogiufsofigj sfgiufo.

Tdhfjdff hfgudf aiodffdhf afd dfjoidjfodf osdifi dfiasdfdfig of osifgfog sofigfogi sogfi gofigjfigj sfgof gsfigjfogi fogiufsofigj sfgiufo.

kjfgoiffgjifi fg fgfgjfoigjf sofiguf sofiugofigs fioguosfi sofiguofigf gsoifugjiosdfjg bjnvmbn vbsdkvhjb sfdgjo;ifjgofj gsdf

igu fgsofgjof gsf dg.

Celý članok:


 

 

 

—————

Späť


    
 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA
PRE DETI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KontaktTelefón: +421-2-2075 1104
alebo: +421-2-4342 9329 

Vydáva: OZ Centrum invencie Stredoeurópana.

Redakčne pripravujú:
A. Císar a J. Fabuš.
Spravovanie stránky
a grafický design:
Eduard Sorokovoy.

Ročník 4.