SPOMIENKA NA ZIMU

SPOMIENKA NA ZIMU

A aká veselá!

 


Nakreslila Simona Šatková zo ZŠ Borodáčova v Bratislave

 

7. apríla 2011

 

MALÍ


    
 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA
PRE DETI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KontaktTelefón: +421-2-2075 1104
alebo: +421-2-4342 9329 

Vydáva: OZ Centrum invencie Stredoeurópana.

Redakčne pripravujú:
A. Císar a J. Fabuš.
Spravovanie stránky
a grafický design:
Eduard Sorokovoy.

Ročník 4.