NAŠA SLOVENSKÁ REČ

NAŠA SLOVENSKÁ REČ

 

Slovenská reč zneje pekne do ucha,
pri nej sa každé srdce rozbúcha.

Má zvučné slová,
sťa múdra sova.

Už z diaľky ju rozoznať,
ach, taký zvučný jazyk mať.

Som rada, že ho ovládam,
väčšinu slov už viem, hádam!

Jovana
(Jovana je naša známa Jovanka Martinka Oravecová)


 

  Sovu nakreslila Tánička Ježeková

 

  OZVENA

 


    
 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA
PRE DETI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KontaktTelefón: +421-2-2075 1104
alebo: +421-2-4342 9329 

Vydáva: OZ Centrum invencie Stredoeurópana.

Redakčne pripravujú:
A. Císar a J. Fabuš.
Spravovanie stránky
a grafický design:
Eduard Sorokovoy.

Ročník 4.