NAJKRAJŠÍ STRAŠIAK

NAJKRAJŠÍ STRAŠIAK

Po dlhšom čase sa opäť ozývame z Komárna. Malí i väčší výtvarníci sa tentokrát zúčastnili súťaže, ktorú organizovalo CVČ pod názvom Strašiak v poli. Deti si priniesli rôzne staršie i nové oblečenie, doplnky a predovšetkým množstvo prírodnín. Samozrejme, nechýbali ani tekvičky. S chuťou sa pustili do práce a jej výsledok môžete posúdiť na priložených fotografiách.

 Mladšie žiačky pri práci

 A ich hotové dielo

 Farmár (hľadá ženu)

 Práca starších žiačok

 Ešte uviazať mašľu

Trošku obáv bolo len z prezentácie pred porotou, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo. Farmár síce ženu nenašiel, ale odniesol si prvú cenu, tretiu cenu získala aj naša Kruella, ktorú porota premenovala na Puella. Staršie žiačky získali cenu za kreativitu a naprázdno neodišiel ani náš strašiačik pomocníček, ktorý tiež získal cenu za kreatívnu tvorbu.

Ing. Renáta Kubalová

 

Náš živý strašiačik, pomocník a maskot družstva

 Prezentácia pred porotou


 Blahoželáme: Školisty

 4. novembra 2010

 

OZVENA


    
 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA
PRE DETI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KontaktTelefón: +421-2-2075 1104
alebo: +421-2-4342 9329 

Vydáva: OZ Centrum invencie Stredoeurópana.

Redakčne pripravujú:
A. Císar a J. Fabuš.
Spravovanie stránky
a grafický design:
Eduard Sorokovoy.

Ročník 4.