KOLIBRÍK

KOLIBRÍK

Kolibrík je vták-artista,
úplný ekvilibrista.
Čo predvádza, je unikum.
Žaslo by nad tým publikum.

Ekvilibrista má snahu
vždy udržať rovnováhu.
Na lopte i na povraze -
to hocikto nedokáže.

No kolibrík? Milí moji!
Ten iba na vzduchu stojí.
A malé krídla - čo vy na to? -
rozkrútil ako ventilátor.

Tie krídla ako vrtule
krúžia rýchlo a plynule,
pripomína to - ba veru -
drnčiacu helikoptéru.

Odkiaľ len zobral toľko síl,
že taký vietor narobil.
Má svaly pružné ako nik.
Predviedol fantastický cvik.

Nad krásnym kvetom zostal stáť.
Tu voľačo sa bude diať.
Akú to zvláštnu akciu
dnes orchidey zažijú?

Krídlami píše osmičky
ekvilibrista maličký
a trup pod tými krídlami
prekrásne hýri farbami.

Čo z neho trčí, čo to je?
Zobák. Ten šťavu tankuje
zo vzácnych kvetov pralesa.
Stačí! Veď atlét preje sa.

Kdeže! Na svoje výkony
môže jej vypiť vagóny
a každý odšťavený kvet
na energiu mení hneď.

Preto má svaly ako nik
ten malý vtáčik kolibrík,
že pije nápoj atlétov -
multivitamín od kvetov.

A preto vzduch tak rozkrúti,
že stojí na ňom po chuti
hocikde v hĺbke pralesa,
prekážkam ľahko vyhne sa.

Čo je ekvilibristika?
Obráť sa na kolibríka.
V tejto oblasti každý trik
najlepšie pozná kolibrík. 
Napísal: Jo.

Kolibríka nakreslil Julo Matis zo Serede, keď mal 7 rokov


6. februára 2011


VEĽKÍ


    
 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA
PRE DETI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KontaktTelefón: +421-2-2075 1104
alebo: +421-2-4342 9329 

Vydáva: OZ Centrum invencie Stredoeurópana.

Redakčne pripravujú:
A. Císar a J. Fabuš.
Spravovanie stránky
a grafický design:
Eduard Sorokovoy.

Ročník 4.