FOTOGRAFUJE PINHOLE

FOTOGRAFUJE PINHOLE

Dovoľte, aby som vás zoznámil s novým modelom fotoaparátu Pinhole. Vlastnoručne ho vyrobil náš výtvarník Michael Djibril, ktorého sme vám už v Školistoch predstavili. Svoj unikátny model vytvoril tak, že dve kazety kinofilmu navzájom spojil zo zadnej strany čiernym kartónom a z prednej strany tenkou kovovou platničkou, napokon ich omotal izolačnou páskou, aby nepreniklo svetlo. Z prednej strany kovovej platničky je vyvŕtaná dierka s priemerom 2,5 – 3 mm, ktorá tvorí takpovediac objektív fotoaparátu, cez ktorý prechádzajú svetelné lúče a kreslia na filmový materiál. Zaujímavé riešenie uzávierky na nastavenie času môžete vidieť z prednej strany fotoaparátu. Je to len jednoduchá clona z čierneho kartónu, ktorá sa otvára a zatvára potiahnutím rukou hore alebo dole. To je celé tajomstvo. Jednoducho si otvoríte clonu a rátate napríklad od 1 do 6, potom ju zavriete. Približne za ten čas svetlo stihlo nakresliť obraz na film. Samozrejme, správny čas otvorenia clony zistíte až pokusmi.
Ďalšou otázkou je, ako previnúť kinofilm na ďalšie okienko, do ktorého budete fotiť. Michael to riešil tak, že na hornú časť osi kazety privinul obyčajný kľúč od zámky, a tak dosiahol, že pomocou kľúča môže film previnúť na ďalšiu snímku. Vzniká otázka, koľko otáčok má urobiť, aby nenafotil dve snímky na seba. Aj tu sa prejavila Michaelova vynachádzavosť. Jednoducho prilepil na kazetu z vnútornej strany kúštik tenkého plechu, ktorý umiestnil na dotyk s perforáciou filmu. Načo? Konček plieška pri pretáčaní filmu kopíruje perforáciu filmu a zapadá do každej dierky. Tajomstvo spočíva v tom, že keď pliešok zapadne do dierky, urobí tiché „cvak“. Tak náš majster pri otáčaní filmu kľúčom odpočíta 6 cvakov a už vie, že film je previnutý na nové políčko, do ktorého môže fotiť. Geniálne, nie? Pravdaže, pri fotení Michael vyberal statické objekty, pretože čas expozície bol až 6 sekúnd! 
Keď má celý film vyfotený, jednoducho celý fotoaparát rozoberie a film vyvolá.
Musím povedať, že niektoré snímky urobené týmto fotoaparátom pôsobia zaujímavým výtvarným dojmom, sú originálne a príťažlivé.


 Vlastnoručne vyrobený Pinhole.


 Školské lavice, ktoré Michael odfotil Pinholom.


Autoportrét. Počas fotografovania musel Miki sedieť nehybne ako kameň.


Veľmi zaujímavá snímka z výtvarného hľadiska. Aj tu Miki prejavil kreativitu a odfotografoval na jednu polovicu snímky len cestu a múr a na druhú domy so svoju obľúbenou kolobežkou. Tak z dvoch snímok urobil celkovo pôsobivú fotografiu.


Táto fotografia je tiež zaujímavá svojím spracovaním. Neviem presne, čo fotil, ale zaujala ma jej dynamickosť, zaujímavá farebnosť a svetlo.

 

Pripravil:
edo 

9. novembra 2010

 

OZVENA

 

 

 


    
 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA
PRE DETI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KontaktTelefón: +421-2-2075 1104
alebo: +421-2-4342 9329 

Vydáva: OZ Centrum invencie Stredoeurópana.

Redakčne pripravujú:
A. Císar a J. Fabuš.
Spravovanie stránky
a grafický design:
Eduard Sorokovoy.

Ročník 4.